Bedrijfsfilosofie


In allerlei organisaties (zowel profit, non profit als not for profit) bestaat een grote vraag naar tijdelijke ondersteuning door hoog opgeleiden met veel kennis, ervaring en (levens)wijsheid. Aan deze vraag kan (in het huidige gunstige economische klimaat) slechts zeer ten dele worden voldaan.
Tegelijkertijd echter blijft veel waardevolle kennis en ervaring ongebruikt omdat de bezitters hiervan, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, niet meer full time aan het actieve arbeidsproces kunnen of willen deelnemen.

SenProf (een samentrekking van Senior Professional) heft deze discrepantie op. Zij bereikt dat door hoog opgeleiden, die (gedeeltelijk) uit het actieve arbeidsproces ziin gestapt, maar hun (actuele) kennis en ervaring nog willen benutten, in contact te brengen met bedrijven en instellingen die behoefte hebben aan managementondersteuning, interim-management of coaching.